Bij het pensioen van mijnheer Van den Abeele

 

Dames en heren,

Jongelui,

 

Mij valt de grote eer te beurt in naam van de Academy aan algemeen directeur Jean-Paul Van den Abeele een Life Time Achievement Award toe te kennen. 

De heer Van den Abeele begon als wiskundeleraar op het HHC in september 1979 en werd in 2001 algemeen directeur van de school. 

Hij was de eerste leek in die functie en volgde pater Moriau op, ook een wiskundige en zijn grote leermeester. De band van respect is er altijd gebleven, ook na diens dood in 2013. Respect man!

Lees meer...

Bij het pensioen van mijnheer Vercruysse

 

Dames en heren, 

Jongelui,

 

Graag reik ik in naam van de Academy een tweede Lifetime Achievement Award uit aan goede collega Marc Vercruysse.

Meneer Vercruysse is de enige leraar op school die pas aan de slag mocht nadat hij ter plekke (ter Plecker voor de insiders) een proefles had gegeven. Maar dan mocht het. We schrijven september 1984.

Classicus van opleiding en van roeping heeft hij generaties latinisten en Grieken rondgeleid in de tempelgangen van de klassieke cultuur. Hij deed dat altijd met een beheerste terughoudendheid en bescheidenheid waarachter de leerlingen gaandeweg diepgang en perspectief ontdekten.

Lees meer...

Bij het pensioen van mevrouw Arron

 

Dames en heren, 

Jongelui,

 

Graag reik ik een eerste Lifetime Achievement Award uit aan goede collega Chris Arron.

Ik probeer hierbij de gevleugelde woorden van Winston Churchill in gedachten te houden: 

“A good speech should be like a woman's skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.” 

Mevrouw Arron belandde op het HHC in september 1978, na een omzwerving langs 12 scholen. 

Lees meer...

Minerva

Afscheidsrede bij het pensioen van mevrouw Cool


Beste ouders, genodigden, collega’s

Lieve Abituriënten

Beste jongelui

 

Mag ik, nu jullie met zijn 126-en aan de uitgang staan te drummen, nog één keer een vraag voorleggen? Hij staat niet op punten.

Waar waren jullie op 1 september van het jaar 1983 om 8.25 u. ’s morgens?

Pijnig jullie hersenen niet. Ik zal het jullie vertellen.

In 1983 waren jullie nog nergens. In geen velden te bespeuren. Jullie ouders zaten zelf nog op de schoolbanken met evenveel toekomst voor zich als jullie nu.

1 september 1983 was de dag dat jongedame Magda Cool over de drempel van het HHC stapte om er haar eerste les te geven. 

 

Lees meer...